Contra la precarietat: Unitat d’Acció Sindical

Els sindicats amb presència a la Fundació Pere Tarrés (d’ara en endavant FPT), creem la Unitat d’Acció Sindical de la FPT per lluitar contra els contractes d’Obra i Servei en situació de frau de llei.

El Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural en el seu article 26 regula la manera com les Empreses i Entitats del Sector poden utilitzar la modalitat contractual coneguda com d’Obra i Servei.

Els contractes d’Obra i Servei només poden fer-se servir per a cobrir serveis concrets i amb una duració determinada. En la resta de casos, on el servei no té data de finalització o aquest es repeteix de manera intermitent, la contractació ha de ser Fix o Fix-discontinu des del primer dia de feina.

L’aplicació en Frau de Llei, per part de la Fundació Pere Tarrés, dels Contractes d’Obra i Servei quan haurien de ser Fixos o Fixos-Discontinus, suposa l’incompliment d’allò firmat en Conveni Col·lectiu, així com també l’allargament del període de prova més enllà del que legalment s’estableix i rebaixar les quanties per indemnitzacions en cas d’acomiadaments o finalització de l’activitat laboral.

La Fundació Pere Tarrés utilitza de manera conscient aquesta modalitat de contracte. Més del 30% de la plantilla està contractada en Obra i Servei, sense complir els requisits que la llei exigeix per dur-los a terme, creant un greuge comparatiu entre els treballadors fixes que realitzen les mateixes feines i generant una àmplia bossa de precarietat.

Els Sindicats amb presència a la Fundació Pere Tarrés, compromesos en la defensa de la negociació col·lectiva i per l’ocupació de qualitat, rebutgem la lògica mercantilista que subjau en aquesta mala praxis contractual. Regularitzar els contractes d’Obra i Servei és un objectiu assolible i necessari aquí i ara. El que demanem a la Fundació Pere Tarrés és que acabi amb aquesta pràctica fraudulenta i apliqui el que marca la Llei.

La Unitat d’Acció Sindical de la FPT treballarà conjuntament fins a aconseguir aquests objectius de regularització i impuls del treball estable i de qualitat a la Fundació Pere Tarrés.

A partir de setembre us anirem informant de les diverses accions que portarem a terme com a  Unitat d’Acció Sindical de la FPT.

versiódefinitiva

Descarrega’t el document UAS

Deixa’ns el teu correu electrònic i a partir de setembre us anirem informant de les diverses accions que portarem a terme com a  Unitat d’Acció Sindical de la FPT.

Anuncios